ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ОГЛЕД НА СЦЕНА „ФИЛИАЛ“, РЕМОНТЪТ ВЪРВИ ПО ГРАФИК

Областният информационен център-Варна се включи в оглед на Сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, по време на който бе отчетен напредъкът в строително-монтажните дейности по проекта „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ-Варна“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 7 554 378, 87 лв. Бенефициент е Община Варна.

Ремонтните дейности се движат по график, всички демонтажи са приключили, отчете ръководителят на проекта Ивелина Тодорова. Започва полагане на основи за гипсокартон и на облицовка в залата. ВиК инсталацията е подменена, в момента се работи по климатичната и електрическата. Другата седмица се очакват доставки на специфичното обзавеждане. Продължава окабеляването, което скоро ще бъде финализирано.

Ивелина Тодорова определи като сложна за изпълнение долната механизация - въртящата се сцена, която трябва да бъде изградена по проекта. Съоръжението е много специфично, затова се търсят специалисти, които да се заемат с него. През юни, когато метеорологичните условия позволят, ще бъде демонтиран покривът, за да се вкара нов котел, посочи кметът Иван Портних, който също се включи в инспекцията заедно с директора на ТМПЦ-Варна Даниела Димова.

Освен подмяна на механизацията на оркестрината и сцената, с европейските средства ще бъдат обособени две репетиционни зали и съблекални. Изцяло ще се промени интериорът на балкона, главното фоайе, на клуба на актьора. Проектът предвижда още дейности по енергийна ефективност, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване, подобряване достъпа за хора с увреждания. Ще бъде обновен и външният облик на сградата. До края на май строителството трябва да бъде на кота нула, след което да продължи нагоре.

Проектът „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ-Варна“ е стартирал на 26.05.2020 г. и трябва да приключи до 28.10.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна