Животновъдна ферма в Езерче ще се модернизира с европейски средства

Едноличен търговец „Дени - Али Чакър“ от село Езерче в община Цар Калоян подписа договор за изпълнение на проект „Модернизация на животновъдна ферма чрез въвеждане на автоматизация на работните процеси”. Той е с финансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 589 726.88 лева, от които 294 863.43 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част – собствено участие на фермера.

Целта на проекта е автоматизиране на основните процеси във фермата, като се закупят роботи за автоматично хранене на крави и телета и техника за оползотворяване на генерираната животинска тор.

Получателят на евросредствата е земеделски производител, който отглежда крави с млечно направление от породата Българско черношарена в собствен животновъден обект.

Дейностите включват доставка на роботизирана система за хранене на крави,  автоматизирана система за хранене на телета,  две потапящи бъркалки-хомогенизатори за течен тор и танкер за течен тор.

Очаква се проектните дейности да приключат през март 2025 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.