В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ОРГАНИЗИРАТ КАРИЕРНА БОРСА В ТУ-ВАРНА

Тридневна кариерна борса „Иновации в електротехниката, електрониката и автоматиката“ ще се проведе в периода 15.05-17.05.2023 г. във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет-Варна. Събитието е организирано в изпълнение на проекта „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“. Той се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 962 759, 48 лв. Бенефициент е Технически университет - Варна, а партньори са ТУ - София, ТУ - Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

По време на кариерната борса фирмите ще се срещнат със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, „Информационно-комуникационни технологии“ и други. Студентите ще имат възможност да се включат в лекциите „Подготовка на автобиография, мотивационно писмо и подготовка за интервю пред работодател“ и “От пясък до чип, интелигентна автоматизация за производство на интегрални схеми”. В рамките на кариерната борса ще се проведе хекатон по технически проблем, зададен от участващите работодатели.

Проектът е стартирал на 19.07.2021 г. и ще продължи до 31.12.2023 г. 


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна