Исперихска фирма ще модернизира производството си по европроект

В средата на месец април т.г. „Бисидем” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на CNC машина за обработка на дървени плоскости”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на МИГ Исперих.

Общата стойност на инвестицияа е 51 100 лева, от които 38 325 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 12 775 лева – собствено участие на фирмата.

Основната дейност на бенефициента на евросредствата е производство на PVC и алуминиева дограма.

Проектните дейности включват закупуване на CNC машина за обработка на дървени плоскости.

Очаква се изпълнението на проекта да завърши най-късно през април 2025 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.