ШКОЛА КЪМ ОДК ГОСТУВА НА ОИЦ-ВАРНА В РАМКИТЕ НА СЪБИТИЕТО „УМЕНИЕТО ДА СИ „SMART“ В ЕВРОПА“

Школата по гражданско образование „Европейски мост“ към ОДК-Варна бе гост на Областен информационен център-Варна в рамките на събитието „Умението да си „smart“ в Европа“. Инициативата се проведе като част от Общата кампания на Mрежата от 27 ОИЦ за 2023 г. и по повод 70-тодишния юбилей на Общински детски комплекс - Варна.

По време на срещата възпитаниците на школата научиха как могат да се забавляват с помощта на уебсайта „Кът за обучение“, който предлага игри, състезания и книги със занимания, свързани с ЕС и поднесени по любопитен начин. Ученическият обмен по Програма „Еразъм+“ също бе във фокуса на събитието. Младежите бяха запознати с условията за включване в мобилности, с начина за кандидатстване и с видовете обмен в зависимост от броя на учениците, включени в него.

Младите европейци се запознаха и с DiscoverEU - действие по програма „Еразъм+“, което дава възможност на навършилите 18 години да спечелят карта за пътуване и да посетят държави от ЕС, за да се запознаят с техните културни и исторически забележителности. Интерес предизвика и Програмата „Еразъм за млади предприемачи“, която осигурява съдействие на европейски предприемачи да придобият необходимите умения за стартиране или успешно управление на малък бизнес в Европа, обменяйки знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач, при когото остават и работят заедно в продължение на един до шест месеца.

В рамките на събитието бяха представени още съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“, които се разработват и осъществяват чрез международно партньорство на висши училища, конкурса за европейски преводачи Juvenes Translatores и наградата „Карл Велики“, която се присъжда за проекти, които демонстрират практически примери за сътрудничество между младите хора в Европа. Гостите научиха и какво представлява системата за дуално обучение, която спомага за подобряване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и дава възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната.

От своя страна младежите разказаха за заниманията си в школата, за участията си в състезания, лагери, доброволчески инициативи и дебати. Те споделиха и впечатленията си от пътувания в Брюксел и различни столици в европейски държави.

Всички ученици от школата и нейният ръководител Добринка Костова получиха подаръци от ОИЦ-Варна. Участниците в срещата изразиха готовност за бъдещи съвместни инициативи.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна