ТОПЪЛ ОБЯД ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ВАРНЕНСКИ ОБЩИНИ

Всички общини от Област Варна са сключили договори по процедурата „Топъл обяд“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. Проектите, общият бюджет на които е 5 202 755 лв., ще бъдат изпълнявани до края на септември 2025 г. С европейските средства ще бъде осигурен топъл обяд за общо 1950 души.

Проектът на Община Аврен е на стойност 495 763, 20 лв. В негово изпълнение ще се приготвя и доставя топъл обяд до домовете на уязвими граждани, които поради бедност или социална изолация са в затруднение да осигуряват сами прехраната си. В Аксаково ще бъдат обхванати 100 нуждаещи се, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 270 170, 88 лв. 543 821, 95 лв. е стойността на проекта на Община Белослав. Там ще бъдат предоставяни супа, основно ястие, хляб и поне един веднъж седмично десерт на 200 представители на целевата група. В Бяла от помощта ще се възползват 120 души в неравностойно положение, а инвестицията е в размер на 330 508, 80 лв. 731 059, 20 лв. е бюджетът за Община Варна, с който ще бъде обезпечен обядът на 300 лица. 80 уязвими жители на Община Ветрино ще получат подкрепа, а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 196 116, 48 лв. Във Вълчи дол ще бъдат обгрижвани над 350 души в неравностойно положение, като за целта са осигурени 930 057,60 лв. С 468 220, 80 лв. Община Девня ще предоставя топъл обяд на 170 свои жители. В Долни чифлик проектът на обща стойност 330 508, 80 лв. ще обхване 120 потребители от целевите групи. Топъл обяд в Дългопол ще получават 100 жители на общината, а отпуснатите средства за целта са 275 424 лв. Същият е бюджетът и на Община Суворово, където от социалните услуги ще се възползват 100 крайно нуждаещи се лица. С финансовата подкрепа на 355 680 лв. Община Провадия ще осигури топъл обяд за 130 лица в нужда.

Предоставянето на топъл обяд цели подпомагане на най-нуждаещите се на територията на общините и прилагане на съпътстващи мерки за социалното им приобщаване. Потребители на услугата са лица и семейства без доходи, възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тях и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане; хора с ниски доходи, които поради увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна