Областният съвет за развитие обсъди идеи за интегрирани териториални инвестиции в региона

В Областна администрация Разград, по инициатива и със съдействието на Областния информационен център (ОИЦ), се проведе заседание на Областния съвет за развитие за представяне на новия интегриран териториален подход за развитие на регионите в България в периода 2021-2027 г., и за обсъждане на идеи за интегрирани териториални инвестиции за развитие на областта. На заседанието, ръководено от Областния управител Драгомир Златев, присъстваха неговият заместник Найден Късов, заместник-кметът на община Разград Добрин Добрев, управителят на ОИЦ - Разград Юлиян Данаилов, представители на сдружения и подпомагащи бизнеса организации, синдикатите и научните среди в областта, а онлайн се включиха кметове и експерти от останалите общини на областта.

Форумът е продължение на първата стъпка в поставянето на общественото внимание на темата за новите перспективи за развитие на регионите, с проведеното на 31 май в ОИЦ - Разград информационно събитие – част от тазгодишната Обща кампания на мрежата от ОИЦ в България. Причината за организирането му е, че новият подход в регионалното развитие навлиза в съществената си фаза и заинтересованите страни в Лудогорието трябва да бъдат готови за прилагането му. Областният управител Драгомир Златев посочи, че нашата област е сред първите в страната, в които се свиква такова заседание, което е предпоставка за постигането на добри резултати.

Общо около 710 млн. лева от няколко програми могат да бъдат привлечени в Северен централен регион, който включва областите Разград, Русе, Велико Търново, Габрово и Силистра. Това съобщи на заседанието управителят на ОИЦ - Разград Юлиян Данаилов.

В рамките на събитието Юлиян Данаилов представи механизма за прилагане на най-важния елемент от новия подход в регионалното развитие – интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Чрез тях се предоставя възможност местните заинтересовани страни сами да решат кои проекти биха допринесли за развитието на съответния регион, защото най-добре познават спецификите и потребностите на територията си. Те ще бъдат подкрепени със средства от участващите в инструмента ИТИ програми. Кандидатстването за финансиране ще има два етапа. Първият от тях е разработване на концепции за интегрирани териториални инвестиции, които ще бъдат разглеждани и оценявани от Регионалните съвети за развитие (РСР) по вече приета методика, която беше разяснена от директора на дирекция в Областна администрация Разград Светлин Симеонов. На втория етап за одобрените концепции ще се изиска разработване на подробни проектни предложения.

Презентациите бяха последвани от активна дискусия относно възможни концепции за интегрирани териториални инвестиции, насочени към област Разград. Обсъдени бяха проектни идеи като разширяване на съществуващи и създаване на нови бизнес зони, развитие на туристическия потенциал на общините Разград и Исперих и създаване на интегрирани туристически продукти със съседни области, развитие на зони за отдих и спорт като Младежкия парк в Разград, формиране на регионален клъстер за рециклиране и утилизация на отпадъци, създаване на дигитален център за трансформация на аналогово съдържание и др.

Заместник-кметът на Разград Добрин Добрев заяви, че общината вече е стартирала работата по разработване на концепции за интегрирани териториални инвестиции и представи някои от тях – разширяване на бизнес зона „Перистър”, вкл. изграждане на водородна зона и проектна идея, наречена „Бялото поречие на река Бели Лом”, насочена към развитие на зоните по поречието на реката от община Лозница, през община Разград до Русе.

Представителите на бизнеса, Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара,   Регионалната организация на Съюза за стопанска инициатива и на Сдружение „Местен бизнес Разград”, както и на Филиала в Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев” изразиха готовността си за активно участие в разработването на концепции и за включване в проектите, като подчертаха важността на модерните бизнес зони и професионалното обучение за необходимите им кадри.

Всички присъстващи се обединиха около мнението, че заседанието поставя началото на ползотворен диалог и сътрудничество между заинтересованите страни в Лудогорието, за да бъдат разработени стойностни концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.