ОИЦ-ВАРНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ЕКИПА НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА

По покана на регионалния център на социална и солидарна икономика в морската столица, ОИЦ-Варна проведе опознавателна първа работна среща с екипа на звеното, което е създадено по проект “Развитие на социалната икономика“ с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Освен във Варна, офиси в подкрепа на социалните предприятия в страната има в Пловдив, Бургас, Благоевград, Ловеч и Габрово.

По време на работната среща варненският екип на регионалния център представи бъдещата си дейност – да изследва и анализира нуждите на социалните предприятия в областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище и да оказва техническа, логистична и комуникационна подкрепа за изграждане на мрежи от предприятия за производство и разпространение на продукцията. Дейностите ще включват още участия в изложения, борси, форуми, събития и конференции, свързани с развитието на социалната и солидарна икономика в България. Целта им е да се насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия, те да получат по-голяма видимост, да се повиши квалификацията на хората, които работят в тях и по този начин да се подкрепи регионалната конкурентоспособност на социалната икономика.

Управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова запозна участниците в срещата със спецификата на дейността на ръководеното от нея звено и обясни какъв е опитът на центъра в работата със социални предприятия и как той може да им бъде полезен в търсенето на партньори, възможности за европейско финансиране и подпомагане на кандидатстването в ИСУН 2020. Д-р Николова представи и процедури от програмите от настоящия програмен период 2021-2027 г., подходящи за създаване и развиване на социални предприятия.

Домакините проявиха желание да се включват в събития на ОИЦ-Варна и изразиха готовност за бъдещо сътрудничество с центъра.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна