Завърши ремонта на общинския пазар в Исперих с евросредства

Приключиха ремонтните дейности на покрития пазар и административната сграда към него в общинския център Исперих.

Ремонтирани са покривът и фасадите на обекта. Той вече е с изградена нова електрическа инсталация, осигурени са и пазарни щандове и маси.

В административната сграда е извършен цялостен ремонт на покрива, дограмата е подменена и е обособена тоалетна за хора с увреждания.

Дейностите се извършиха в рамките на проект „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към него в град Исперих”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на МИГ Исперих.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.