БЛИЗО 2000 ДЕЦА И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ ПОЛЗВАХА УСЛУГИТЕ НА СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВАРНА, СЪЗДАДЕН ПО ПРОЕКТ

Общо 1 993 деца и техни близки са ползвали интегрираните услуги на Общностния център за деца и семейства на ул. „Капитан Райчо“ № 103А във Варна, който бе създаден по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Неговият бюджет е 1 768 154, 87 лв. Бенефициент е местната администрация.

Основната цел на проекта, който е стартирал на 18.07.2016 г. и е продължил до 30.09.2023 г., е била превенция на социалното изключване чрез предоставяне на интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства. Изпълнявани са дейности за ранна интервенция на увреждания, психологическа подкрепа, консултации на бъдещи и настоящи родители и др. В тях са участвали 83-ма служители. Работата със семействата е реализирана както на място в центъра, така и чрез мобилна група. Фокусът при децата до 3-годишна възраст и техните семейства е поставян най-вече върху формирането и развитието на родителски умения и стимулиране на ранното детско развитие. За подрастващите от 3 до 7 г. е работено за интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. В рамките на проекта е осигуряван и транспорт за децата.

Община Варна ще продължи услугите без прекъсване с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна