Земеделско стопанство в село Чудомир преобразува производството си с евросредства

„Век Янкови” ООД е земеделски производител, който променя концепцията в стопанството си и от конвенционално преминава към консервационно земеделие (No-Till технология). При тези обработки количеството на химичния фосфор и химичния азот е силно намалено, поради подобрената биологична активност на почвата, която се превръща в храна за растенията. Спазва се и подходящ сеитбооборот.

За осъществяване на тази стратегия за развитие на стопанството си в село Чудомир, община Лозница, дружеството започна изпълнението на проект „Закупуване на специализирана земеделска техника”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Общата стойност на проекта е 456 520 лева, от които 228 260 лева са безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Инвестицията включва закупуването на продълбочител, мулчер, дигитализирана сеялка за прецизна сеитба на окопни култури и сеялка за директна сеитба на слети култури.

Очаква се проектът да приключи до средата на 2025-та година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.