Още стажанти в ОИЦ – Разград това лято

След успешното приключване на учебната практика на четиримата дванайстокласници -Виктория Владимирова, Елина Христова, Кристиана Иванова и Никола Бонев от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман”, още възпитаници на учебното заведение изявиха желание да практикуват в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград.

Това са десетокласничките Миглена Димитрова, Ниляй Ахмед, Николета Кавърджикова и Траяна Аврамова от специалността „Митническа и данъчна администрация”. Техният стаж ще протече в периода: 1 - 15 юли т.г., ръководител им е Димитричка Петрова.

Момичетата ще се запознаят с дейността и услугите, които предоставя мрежата от 27 ОИЦ в страната, актуалните и предстоящи за обявяване процедури за прием по европрограмите до края на 2024 г., успешните проекти в Лудогорието, електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти ИСУН 2020, както и със съдържанието на Единния портал на еврофондовете в България www.eufunds.bg.

Стажантките ще участват и в реална работна среда при подготвянето и провеждането на информационни събития на ОИЦ - Разград за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ в региона.

След завършване на практиката те ще бъдат оценени от своите наставници и ще получат сертификати.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.