Започна стажът на възпитаници на Икономическата гимназия в ОИЦ – Разград

За пореден път ученици от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” избраха да проведат производствената си практика в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград. Това стана след препоръката на техни съученици от горните класове и преподаватели в учебното заведение.

Стажът ще протече в периода 1 - 15 юли т.г., ръководител им е Димитричка Петрова.

Завършилите десети клас Миглена Димитрова, Ниляй Ахмед, Николета Кавърджикова и Траяна Аврамова, обучаващи се по специалността „Митническа и данъчна администрация” ще се запознаят с дейността и услугите на Мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на средствата от Европейския сююз в България.

Ще имат възможност да участват и в реална работна среда при подготовката и провеждането на информационни събития на ОИЦ - Разград.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.