ОИЦ-ВАРНА С НАД 1200 ПУБЛИКАЦИИ ЗА ИЗМИНАЛОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

Общо 1260 публикации, 115 от които в единния информационен портал Eufunds.bg, има Областният информационен център-Варна за изминалите шест месеца на годината. В секцията на ОИЦ-Варна се публикуват текстове за текущи и вече реализирани проекти по различни оперативни програми или с друго донорско и европейско финансиране. Авторските разработки, представящи успешни бенефициенти, са базирани на посещения и срещи с тях и на разказите им за постиженията и предизвикателствата, пред които се изправят в работата си по проекти. Всеки текст се онагледява със снимки, които се правят на място.

ОИЦ-Варна захранва портала с обобщения и анализи за броя и стойността на проектите, които се изпълняват на територията на Област Варна по различните оперативни програми 2014-2020 г. Текстовете на центъра често намират място в информационни сайтове и агенции. Интерес към работата му проявяват радиа и телевизии с регионален и национален ефир. Публикациите се следят и в групата и страницата на ОИЦ-Варна във Фейсбук, както и в социалната мрежа linkedin. Най-голям интерес предизвикват постовете, свързани с възможности за европейско финансиране.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна