Новини от ОИЦ - Шумен

Днес 24.04.2024 г., по покана на Професионална гимназия по икономика гр. Шумен, се проведе информационна среща на тема „Предприемачество и възможности за финансиране на бизнеса по линия на Европейските фондове за споделено управление 2021 – 2027 /ЕФСУ/“.

Областен информационен център - Шумен все участие в регионалната конференцията на БТА на тема „Европа на Балканите: Общо бъдеще", която се проведе днес в Шумен. Конференцията се реализира в рамките на проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще" и той се реализира с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект "Европа в България: общо бъдеще".

Днес експертите от Областен информационен център - Шумен проведоха обучение на представителите на народните читалища, намиращи се на територията на община Шумен. Присъстващите бяха запознати с правилата за отпускане на безвъзмездна финансова помощ съгласно ЗУСЕФСУ, с възможностите за кандидастване по програмите на ЕС през Програмен период 2021 - 2027, както и с възможности за финансова подкрепа извън ЕФСУ (Европейски фонд за споделено управление).

Екипът на Областен информационен център – Шумен, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен район за планиране, проведе публично обсъждане на две концепции за интегрирани териториални инвестиции за местната общност на община Върбица. В събитието се включиха инж. Мердин Байрям – кмет на община Върбица, Димитрина Маринова – зам.-кмет на Община Смядово, Нина Асенова – зам.-кмет на Община Велики Преслав, Ганка Георгиева – зам.-кмет на Община Дългопол, общински съветници, кметове на кметства, представители на бизнеса, граждани, НПО и други заинтересовани страни.

При голям обществен интерес в залата на Общински съвет Велики Преслав се състоя представяне и публично обсъждане на две концепции за интегрирани териториални инвестиции. На срещата присъстваха представители на партньорите, граждани и заинтересовани лица. 

Областен информационен център – Шумен, като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен регион, проведе публично обсъждане  на две Концепции за интегрирани териториални инвестиции. В обществената дискусия, която се проведе в залата на "Музеен комплекс" гр. Смядово, се включиха представители на партньорите и в двете концепции - зам.-областен управител на Област Шумен - Нели Георгиева, инж.  Янко Йорданов - кмет на Община Велики Преслав, Иванка Петрова - кмет на Община Смядово, Ганка Георгиева - зам.

Обществено обсъждане на „Концепция за създаване на съвременен туристически продукт, базиран на културното наследство и природните дадености в региона“ се състоя в залата на Областен информационен център - Шумен.  Преминалата на първия етап на проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) концепция е комбинирана с водеща организация Община Шумен в партньорство с Община Каспичан, Сдружение "Българите - памет и бъдеще и "Р-еволюция" ООД.

Екипът на Областен информационен център – Шумен проведе обществено представяне и обсъждане сред заинтересовани лица на „Концепция за внедряване на технологични решения за създаване на интелигентна градска среда в Община Шумен“. Преминалата на първия етап на проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) концепция е комбинирана с водещ партньор Община Шумен в партньорство със "Стопанска камара - Шумен" и "Иностарт" ООД.

Екипът на Областен информационен център – Шумен, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие за Североизточен регион за планиране проведе обществено обсъждане сред заинтересовани лица и страни на Концепцията за прилагане на зелени мерки в град Шумен.

На 22.12.2023 г. се проведе заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Шумен за периода 2022-2023 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.