Новини от ОИЦ - Шумен

Община Шумен съдейства, а ОИЦ домакинства на среща за представянето на проекта: "Равни шансове за малките хора в България", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът е на обща стойност 390 500 лв. По него е изграден център в София за нуждите на малките хора, снабден с библиотека и рехабилитационна част. Центърът работи съвместно с ВМА, а сградата му е предоставена от Столична община. Това е първи подобен център за малките хора на Балканите, подчертаха при представянето организаторите.

Шуменската фирма "Теси" ООД приключи успешно проект за енергийна ефективност на обща стойност над 2 млн. лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма " Иновации и конкурентоспособност". Проектът е с наименование "Енергийно ефективно производство в Теси ООД" по процедура: BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия".

69 договора на обща стойност 20 062 231,11 лв. са сключени по оперативните програми в област Шумен през 2019 г. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) по тях е за над 19,8 млн. лв. от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Данните са от Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и бяха съобщени на пресконференция в ОИЦ - Шумен днес. Повече от половината от договорите са по Програмата за развитие на селските райони (40бр.). Сред оперативните програми с най-голям брой нови проекти е "Иновации и конкурентоспособност" (13бр.).

Шуменска фирма успешно приключи изпълнение на проект за закупуване на ново енергийно ефективно оборудване, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по ОПИК 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта е 4 866 200.00 лв., от които европейско финансиране: 2 068 135.00 лв., национално съфинансиране: 364 965.00 лв. и собствено финансиране: 2 433 100.00 лв., а продължителността на проекта е 24 месеца.

Над 80 бенефициенти по проекти се включиха в обучение, организирано от Областен информационен център (ОИЦ)-Шумен. Експерти от отдел "Информационни системи" в Централното координационно звено (ЦКЗ) при Министерски съвет представиха надградените функционалности на публичния модул на Информационната система за управление и наблюдените (ИСУН). Станислава Димитрова акцентира на развитието на системата от нейното създаване досега, а Георги Стратиев направи демонстрация в реална среда за това какъв вид справки могат да бъдат извличани от ИСУН след обновяването му.

Шуменската фирма "Метал" ЕАД показа новоизградена автоматична линия за прахово боядисване с европейски проект. Той е финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" в изпълнение на договор BG16RFOP002-3.004-0045-C01 по процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите". "Инвестицията по проекта е за 1 800 000,00лв. и ако не беше помощта от програмата, нямаше да можем да изградим тази линия", обяви пред журналисти изпълнителният директор на фирмата, инж.Димитър Димитров.

Едно от големите предприятия в Шумен внедрява с проект по ОПИК мерки за енергийна ефективност. На пресконференция в „ТЕСИ“ ООД днес бяха представени параметрите и напредъка по проекта. Инвестициите по него са на обща стойност 2 043 730.00лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 013 583.65 лв. От тях европейското финансиране е за над 860 000 лв, а националното малко над 150 000 лв. Останалите средства са съфинансиране, осигурено от бенефициента.

Пред представители на общини и фирми от област Шумен, управителят на ОИЦ-Шумен, Галина Минчева представи изискванията за кандидатстване по процедурата: "Изпълнение на демонстрацинонни проекти в областта на управлението на отпадъците". Срещата се състоя в лекционната зала на Областния информационен център днес. Процедурата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма "Околна среда".

"Термос с помпа за пречистване на вода" е бизнес идеята, с която ученици на 16 и 17 години от СУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен събраха общо 362 харесвания и спечелиха първото място в област Шумен в Националния онлайн конкурс "Имам бизнес идея!", организиран от Мрежата от 27 ОИЦ в страната.

Около 30 младежи от 7 училища в област Шумен, желаещи да се включат в онлайн конкурса " Имам бизнес идея!" присъстваха на организираното от ОИЦ - Шумен обучение днес. С помощта на ролеви игри, младежите сформираха предприемачески екипи, идентифицираха свои бизнес идеи и ги визуализиранха по атрактивен начин. Срещнаха се с успели шуменски предприемачи, които им споделиха своя опит. Експертите на ОИЦ им представиха любопитни факти за предприемачеството в България и Европейския съюз, за предизвикателствата и шансовете, които българските предприемачи имат на Единния европейски пазар.