Управляващ орган

Главна Дирекция "Оперативна програма околна среда"
Управляващ орган на ОПОС
 
тел: (+359 2) 940 6706
факс: (+359 2) 988 48 20
ул. “Уилям Гладстон“ № 67 
София 1000