Новини

18 от общо 33 нови електрически автобуса бяха представени в Стара Загора на официална церемония. Останалите 15 ще пристигнат през следващите месеци. Закупуването на модерните превозни средства е финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.   

За обслужването им са изградени 18 двойни зарядни станции, както и нови трансформаторни съоръжения за доставка на необходимата електрическа енергия.

Победителите в конкурса „Композирай Пречиствателна станция“ получиха грамоти и много награди

„Отдавна в Министерството на околната среда и водите не сме имали толкова слънчева, усмихната и позитивна церемония“. С тези думи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Галина Симеонова се обърна към децата, отличени в конкурса за рисунка „Композирай Пречиствателна станция“. Церемонията по награждаването започна в 13,30 часа в зала „Европа“ на МОСВ.

На 23.01.2023 г., понеделник, от 13,30 часа в зала „Европа“ на Министерството на околната среда и водите на бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 22 ще се проведе церемония за награждаване на победителите в конкурса „Композирай Пречиствателна станция“. Освен авторите на 16-те отличени рисунки, на церемонията са поканени и учениците, които получават поощрителни награди в размер на 100 лв. Всички наградени деца могат да бъдат придружавани от родители, учители или близки.

Обновен е подходът към Байкушевата мура - най-старото иглолистно дърво в България

Горски пътища, туристически маршрути и екопътеки в Национален парк „Пирин“ са подновени със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Ремонтирани са 15 км от пътната мрежа, осигуряващи достъпа до местностите „Маклища“ и „Чучурето“ в парков участък „Вихрен” и местностите „Дългата поляна”, „Арнауд дере” и „Юручки гробе” в парков участък „Каменица”. Изградени са земни окопи и водостоци, които да отвеждат и събират повърхностните и подпочвените води. Пътното платно е подравнено и насипано с трошенокаменна фракция.

Журито определи и 15 допълнителни поощрителни награди

1 093 деца, ученици от 4 до 12 клас, взеха участие в конкурса „Композирай Пречиствателна станция“, организиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  Съгласно регламента, само 16 от тях ще получат награди в размер на 500 лв., а рисунките им могат да бъдат копирани върху стени на някои от 16-те пречиствателни станции, изградени или рехабилитирани по ОПОС.   

Професионалното жури на конкурса, съставено от художниците проф. Петер Цанев и Борис Колев и изкуствоведа Ивайло Милев,  определи следните 16 победители:      

Рисунки изпратиха ученици от България и чужбина

Ученици от близо 100 населени места у нас изпратиха рисунки за националния конкурс „Композирай Пречиствателна станция“, организиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Неочаквано, конкурсът прерасна в международен, след като пристигна и плик от Българското училище за роден език в Будапеща, Унгария.

Общият брой на всички участници в конкурса е 1 093, като близо 300 от тях са от София.

НАД 60 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГОРСКИ МЕСТООБИТАНИЯ ДАВА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 г. НА ШЕСТТЕ ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Над 60 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане на три милиарда нови дървета в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Комитетът за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. одобри индикативна годишна работна програма за 2023 г. на стойност на 2 млрд. лв., в рамките на първото заседание проведено на 2 декември 2022 г.

На Годишно информационно събитие Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ отчете постигнатите резултати през 2022 г. Присъстваха гости от Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г., представители на Министерството на околната среда и водите и др.

Представители на ЕК посетиха обекти на ОПОС 2014-2020 г. в Ямбол

Пречиствателната станция за отпадъчни води и компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол разгледаха представители на Европейската комисия, които са на посещение в България. Двата проекта са реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Интегрираният проект за водния цикъл на Ямбол включва изграждането на пречиствателна станция и разширение и реконструкция на ВиК мрежата в града. Стойността на проекта е в размер на 44,4 млн.