Комитет за наблюдение

 

 

Заседания и писмени процедури:

 

Заседание № 17- 28.07.2022 г., Астория Гранд Хотел, гр. София

  • Презентации от седемнадесето заседание на КН на ОПОС 2014-2020 г.;
  • Документи, приети на седемнадесето заседание на КН на ОПОС 2014-2020 г.

 

 

 

 
Заседания и писмени процедури:
 

Протокол от писмена процедура, проведена в периода 14.11.2018 г. 28.11.2018 г.