Индикативни годишни работни програми

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ПМС 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ следва да публикува проект на планираните за обявяване процедури по програмата за 2020 г., с който може да се запознаете тук.

Коментари по проекта на индикативна годишна работна програма, може да изпращате на:  programming@moew.government.bg в срок до 17:30 часа на 21 октомври 2020 г.

Одобрена 2017 г.; изменена на 30.01.2018 г.; изменена на 17.05.2018 г.; изменена на 07.09.2017 г.; изменена на 12.11.2018 г.;