Съобщение за провеждане на консултации

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ПУБЛИКУВА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. (ПТС) И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира консултации и обществено обсъждане на проекта на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) и Доклад за Eкологична оценка (EO) на проекта на програмата с всички приложения към него.

Консултациите и общественото обсъждане се организират и провеждат на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет №142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021-2027 г. и  чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.   

Достъп до проекта на програмата и доклада за ЕО се предоставя за период от 33 дни от 23.02.2021г. до 28.03.2021г. включително. Становища и мненията могат да се депозират до 28.03.2021г. включително.

Общественото обсъждане по проекта на ПТС 2021-2027 и доклада за ЕО ще се проведе в електронна среда на 29.03.2021 г. от 14:00 ч., в реално време, посредством платформата Zoom. Желаещите следва да изпратят заявка за участие в общественото обсъждане до 17.00 часа на 24.03.2021 г. на електронен адрес: Programming@mtitc.government.bg.

Подробности по достъпа до документация, изразяването на становища и участието в общественото обсъждане са посочени в приложеното съобщение. Пълната информация може да намерите тук:

Съобщение за провеждане на консултации и обществено обсъждане

Проект на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Доклад за ЕО на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Приложения към доклад за ЕО