Проведе се обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка и проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027

На 31.05.2021 г. беше проведено обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка и проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027. По време на общественото обсъждане ръководителят на Управляващия орган на ПТС 2021-2027 инж. Галина Василева запозна участниците с целите и политиките на програмата за следващия седемгодишен период. „Акцентът на всички европрограми е постигането на нисковъглеродна и по-зелена Европа, с интелигентна и интермодална транспортна мрежа“, заяви г-жа Василева. Тя отбеляза, че отново ще продължи целевото финансиране на едни от най-мащабните транспортни проекти у нас.

Проектобюджетът на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е 1,95 млрд. евро, които са разделени в 5 основни направления – жп инфраструктура (702 млн. евро), пътна инфраструктура (732 млн. евро), интермодалност (328 млн. евро), иновации в транспорта (143 млн. евро) и техническа помощ (46 млн. евро). В допълнение към инвестициите от програмата, за жп инфраструктура са осигурени средства от Механизма за свързване на Европа и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Резултатите от консултациите по доклада за ЕО и проекта на програма ПТС са публикувани на следния линк.