Стартира изграждането на модерни системи за сигнализация и телекомуникация по жп линията Пловдив-Бургас

Безопасността в железопътния транспорт е първото и най-важно условие за осъществяване на транспортния процес както в границите на нашата железопътна система, така и за рамките на целия Европейския съюз. Официалният старт на строителните дейности по изграждане на модерни системи за сигнализация и телекомуникация по жп линията Пловдив-Бургас бе даден днес от служебният министър Георги Тодоров и генералният директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски.

Управлението на безопасността в жп транспорта е сложен и комплексен процес, изискващ цялостен подход при неговото решаване. С внедряването на eвропейската система за контрол на влаковете ERTMS/ETCS ще бъде възможно, както наблюдаването на подвижния състав, така и динамичното му управление. Целта на тази система е стандартизация на различните видове сигнализация в железопътния транспорт и системите за контрол на скоростта, съществуващи в отделните Европейски страни. По този начин се улеснява максимално преминаването от една страна в друга, без изявени затруднения от технологични и нормативни бази и се повишава сигурността, безопасността, контрола и управлението на влаковете.

С изпълнението на дейностите по проекта ще бъде подновена сигнализацията в 18 гари, ще бъде изградена нова система за диспечерско управление на влаковото движение и системи за видеонаблюдение, нова система за влакова защита ETCS, разположена в участъка Маноле-Бургас с дължина 271 км. Безопасността ще бъде повишена и чрез внедряване на система за следене параметрите на подвижния състав, телекомуникационна апаратура в участъка Пловдив-Бургас с дължина 293 км и устройства за информация на пътниците и система за влакова комуникация GSM-R.

Като част от проекта се предвижда и в жп участък от Пловдив до Бургас да бъдат обновени шест тягови подстанции. До момента са модернизирани пет от тях -  Нова Загора, Стара Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас. Остава да бъде модернизирана и тяговата подстанция Чирпан. Чрез обновяването на тези съоръжения ще бъде осигурена електрическа енергия с достатъчна мощност за движението на тежките товарни влакови композиции.

Проект „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас“ е част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Неговото изпълнение се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд, чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Изпълнител на договора е Консорциум „Плобур“, състоящ се от фирмите „Джи Пи Груп“ АД, „Мармет“ АД, „Бомбардие Транспортейшън Итали“ АД и „Бомбардие Транспортейшън Полска“ ООД . Стойността на договора е 184 999 094, 47 лв. без ДДС, а срокът му за изпълнение е 48 месеца.

Повече информация за проекта, може да откриете тук.

 

Таг