НКЖИ

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков даде старт на реконструкцията на жп гара Карнобат.

„Тази железопътна гара е изключително важна и е единствената жп връзка между Югоизточна и Североизточна България. Тя е четвъртия по големина железопътен възел в страната и е част от транспортния коридор Пловдив – Бургас“, това обяви министър Желязков по време на днешната церемония. Той отбеляза, че от нея ще започне развитието на направлението Бургас – Синдел, като амбициите са да бъде и част от инфраструктурата, която ще продължи към Русе.

Пълно наименование на проекта

Реконструкция на гаров комплекс Карнобат

BG16M1OP001-3.001-0008-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

България, Северна и Югоизточна България, Югоизточен

Пълно наименование на проекта

Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене

BG16M1OP001-3.001-0006-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие 

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

Югозападна и Южно-централна България, София-Град 

Пълно наименование на проекта

Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези

BG16M1OP001-1.001-0002-C03

Фонд

Кохезионен фонд

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

Пълно наименование на проекта

Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2

BG16M1OP001-1.001-0003-C01

Фонд

Кохезионен Фонд

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

Югоизточен и Южен централен район