ОИЦ – Разград се срещна с хора от третата възраст

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационна среща с членове на общински пенсионерски клубове в областния град.

Експертите от ОИЦ представиха на възрастните хора актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване с проектни предложения по европрограмите за периода 2021 – 2027 г.

Голяма част от присъстващите се интересуваха от процедурите за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради. На тях бе разяснено, че за това ще може да се кандидатства по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., Националната програма за енергийна ефективност и Плана за възстановяване и устойчивост.

След това участниците изгледаха четвъртия филм на ОИЦ - Разград за успешни европроекти в Лудогорието през периода 2014-2020 година.

Той може да бъде намерен и в секцията на ОИЦ - Разград в Единния информационен портал на еврофондовете в България.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.