ПО ПРОЕКТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-ВАРНА ГОСТУВАХА НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ОДРИН

Представители на Учебен сектор „Помощник-фармацевт“ към Медицински колеж - Варна проведоха мобилност по програма „Еразъм+“. Основната цел на пътуването, което е осъществено в периода 28 – 30 ноември 2023 г., е обучение във Факултета по фармация към Тракийски университет - гр. Одрин, Турция.

Българските гости са се запознали с материално-техническата база на Факултета по фармация в Одрин и са участвали в дискусия със студенти, по време на която е представена специалността „Помощник-фармацевт“.

В рамките на визитата са проведени работни срещи, на които е обменен опит между представителите на двата университета в областта на преподаване, участия в конференции, магистърски програми, следдипломно обучение и развитие на академичния състав. Обсъдени са и възможностите за съвместна научна работа и бъдещ обмен на студенти и преподаватели между двата университета.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg; страница във FB: Областен информационен център - Варна