Образец на справка за провеждани пазарни консултации и/или външно участие при подготовка на документацията на обществена поръчка/процедура по реда на ПМС 160/2016 г .

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува образец на Справка  за провеждани пазарни консултации и/или външно участие при подготовка на документацията на обществена поръчка/процедура по реда на ПМС 160/2016 г ., същата следва да бъде попълвана и прилагана от бенефициентите при качване на електронно досие на обществена поръчка в ИСУН 2020, по която следва да бъде осъществен последващ контрол за законосъобразност.

Приложение: образец на справка.

С пожелание за успешна седмица,

Екипът на УО на ОПОС

Прикачен файл Size
Образец на справка 42.5 KB