Модернизирана за 28 млн. лв. пречиствателна станция бе открита край Плевен

С официална церемония бе открита рехабилитираната пречиствателна станция край Плевен. Обновяването й е част от проекта за интегриран воден цикъл на общините Плевен и Долна Митрополия. Въведена в експлоатация преди 32 години, сега тя е модернизирана и приведена в съответствие със стандартите на Европейския съюз благодарение на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Към нея ще се включат още четири населени места – Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен и Буковлък. По този начин допълнителни 130 000 екв. ж. в област Плевен са с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води.

В изпълнението на ПСОВ – Плевен са вложени съвременни стъклопластови тръбопроводи, извършена е реконструкция на водната линия и линията за третиране на утайките, доставени са машини и съоръжения, изградени са нови сгради и система за управление, контрол и събиране на данни. Вложените средства са в размер на 27,8 млн. лв. без ДДС.

Рехабилитацията на ПСОВ-Плевен започна през 2017 г. като част от проекта „Интегриран воден цикъл Плевен –Долна Митрополия” на стойност 116 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ е 87 млн. лв., осигурени по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.

В рамките на проекта европейските средства са вложени и в изграждане на общо над 130 км водопроводна и канализационна мрежа в агломерациите на Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен и Буковлък. От по-качественото водоснабдяване се ползват близо 13 000 души, намалени са загубите на вода. Извършена е рехабилитация на водопроводни клонове и сградни отклонения към мрежите, изградени са нова дъждовна канализация, канализационна помпена станция и канализационен колектор в Тръстеник и с. Ясен.

Рехабилитираната пречиствателна станция в Плевен е една от 15-те, изградени или модернизирани до момента по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. На церемонията по откриването присъстваха заместник-кметовете на община Плевен Стефан Милев и арх. Невяна Иванчева, на община Долна Митрополия Георги Йончев, Антон Тонев, заместник главен директор на Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" в Министерство на околната среда и водите и други.