ТРГ за ПОС 2021-2027 г. 

На 1.7.2022 г. се проведе Второ присъствено заседание на ТРГ за ПОС 2021-2027 г, на което бяха обсъдени последните промени в проекта на Програмата. Членовете на Работната група единодушно гласуваха да се даде „мандат на Управляващия орган да внесе финална версия на проект на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. в Европейската комисия и да проведе преговорите за окончателното ѝ одобряване, както и при необходимост, да отрази получени от Европейската комисия коментари.“.