Велинград закри старото си депо за отпадъци

Община Велинград закри старото си депо за битови отпадъци, което не отговаря на съвременните нормативни изисквания. Рекултивацията беше извършена по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Депото, разположено в местността "Реповица", се е експлоатирало от 1978 г. Натрупаните през годините отпадъци сега са събрани и оформени в т.н. отпадъчно тяло, запечатано в минерален пласт и оборудвано със системи за газоотвеждане, мониторинг, обезвреждане на биогаза и събиране на атмосферни води. Горният изолиращ слой на депото е изграден от 50 см глинести почви и 50 см обикновени почви. В резултат на изпълнението на проекта е рекултивирана площ от 5.7 ха и са почистени съседни терени, замърсени с отпадъци.

Преди проектът по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ във Велинград да се реализира, старото общинско депо беше едно от нерекултивираните депа, заради които България бе заплашена от финансови санкции от  Европейската комисия.

Финализирането на проекта беше отбелязано с официална церемония днес, 7 октомври 2022 г.