Изпратете рисунка за националния конкурс “Композирай Пречиствателна станция“

16 творби ще бъдат уголемени върху 16 пречиствателни станции на ОПОС 2014-2020 г.

От 10 октомври до 1 декември 2022 г. всички ученици от 4 до 12 клас от цялата страна могат да изпращат рисунки за конкурса на Оперативна програма „Околна среда“ „Композирай Пречиствателна станция“. Рисунките трябва да са свързани с темата за чиста околна среда, а впоследствие 16 от тях ще бъдат „пренесени“ в голям мащаб върху фасади на 16-те пречиствателни станции, изградени или реконструирани със средства от Оперативната програма.

Пречиствателните станции разполагат с високи сгради, резервоари, утаители, като всички съоръжения предоставят огромно поле за т.н. „street art“, например “Graphite masters”. Затова при създаване на творбите участниците в конкурса трябва да си представят как ще изглежда картината им в многократно увеличен размер. Също така, следва да се информират предварително за функцията на пречиствателната станция за отпадъчни води, за използваните технически средства и технологии, така че водата да се пречиства до постигане на зададени норми, до степен да се включи към речните потоци, без да замърсява околната среда. Участниците трябва да се поинтересуват дали в техния регион има пречиствателна станция, финансирана с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, за да включат регионален акцент в рисунката. 

Авторите на 16-те отличени рисунки ще получат по 500 лв. награда.

Получените творби ще бъдат оценявани от специализирано жури от Националната художествена галерия и Националната художествена академия. Имената на победителите ще бъдат обявени на церемония в Министерството на околната среда и водите през януари 2023 г.

Рисунките следва да се изпращат на адрес:

София 1000

Ул. „Уилям Гладстон“ № 67

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“

Министерство на околната среда и водите

(за конкурса „Композирай Пречиствателна станция“

Регламента на конкурса може да видите тук.