В Кричим и Перущица работи компостираща инсталация, изградена по ОПОС 2014-2020 г.

Компостираща инсталация, изградена по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, вече работи в Кричим и Перущица. Инсталацията се намира в местността „Сух дол“ в Кричим и обработва зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на териториите на двете общини. Капацитетът й е 2 300 тона на година. Получаваният краен продукт е компост, който е богат на хумус и може да се предлага за закупуване. Чрез изградената компостираща инсталация се намалява количеството на депонираните отпадъци.

Общата стойност на проекта е 3,4 млн. лв. Европейските средства са вложени и в закупуване на специализирана техника, необходима за функциониране на компостиращата инсталация: машина за раздробяване на дървесни отпадъци; товарач и уред за пресяване; преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста. Закупен е и специализиран автомобил за разделно събиране на зелени отпадъци.

Инсталацията за компостиране ще обслужва над 12 000 жители на населените места в двете общини. 

Обектът беше официално открит на 4 ноември 2022 г.