ПОС 2021-2027 г. предоставя нови възможности за европейско финансиране пред общините

Кметове и общински съветници от Югазападния и Северозападния райони за планиране се запознаха с новата Програма „Околна среда“

Приоритетите на новата програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и възможностите за финансиране на общините бяха представени пред кметове и председатели на общински съвети от Югозападния и Северозападния райони за планиране. По време на срещи, проведени на 16 и 23 ноември 2022 г., представители на Управляващия орган на програмата предоставиха детайлна информация за възможностите за подкрепа на общините по Програмата и отговориха на множество поставени въпроси.

Ръководителят на Управляващия орган (УО) на ПОС 2021-2027 г. г-жа Галина Симеонова оцени високо досегашния общински опит в инвестирането на европейския ресурс. Тя информира кметовете и общинските съветници за бюджета и целите на новата Програма, както и за мерките в петте приоритетни оси: „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и „Въздух“.

Представянето на новия програмен период 2021-2027 г. на Програма „Околна среда“ продължава. На 7 и 8 декември 2022 г. ръководството на Управляващия орган на ПОС ще проведе срещи с експерти по управление на европейски проекти от общински администрации и с представители на Асоциацията на еколозите от общините в България.