BG16FFPR002-5.002 – „За по-чист въздух!“(2)

 

Целта на процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.