Министър Росица Карамфилова: 21 общини ще подобрят чистотата на въздуха с 610 млн. лева по програма „Околна среда“

Министерството на околната среда и водите отвори мярката за подмяна на старите топлоуреди на дърва и въглища с нови екологични. Това съобщи на пресконференция днес министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и обяви началото на процедурата „За по-чист въздух“. Тя е финансирана с 610 млн. лв. по Програма „Околна среда“ (ПОС) за периода 2021-2027 г. и е насочена към 21 общини* с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ).

„Близо 85 хиляди домакинства, които се отопляват на дърва и въглища в тези 21 общини, ще имат възможност да получат безвъзмездно нови екологични и енергийно ефективни топлоуреди“, съобщи министър Карамфилова. Тя подчерта, че ключовият индикатор е „премахването на старите неефективни уреди, които замърсяват въздуха“. Общините трябва да подадат проектни предложения до управляващия орган на ПОС – от днес тече 6-месечен срок до края на октомври. Паралелно с това трябва да обявят обществени поръчки за избор на изпълнители за консултиране на гражданите, демонтаж на старите уреди на твърдо гориво и доставка на нови екологосъобразни отоплителни уреди.

За домакинствата първата стъпка е да подадат заявление в съответната община, за което също ще получат съдействие от администрацията там и безплатна консултация от специалисти за най-подходящия нов топлоуред. Общините ще имат ангажимент да демонтират старите печки, изгарящи изкопаеми горива, и да ги предадат за рециклиране.

Пилотно ще може да се монтират и фотоволтаични системи 4 kW за производство на електроенергия за собствено потребление, което се равнява на мощността на новите отоплителни уреди. Допустими получатели ще са само домакинства, които са преустановили изгаряне на дърва и въглища за отопление, преминали са на отопление чрез нов електрически топлоуред (термопомпа въздух-въздух) и най-важното – отговарят на дефиницията за „енергийно бедно домакинство“, получавали са и ще получават помощи за отопление през следващ отоплителен сезон при спазването на определени условия.

„Очакванията са през есента на 2024 г. да започне реалната подмяна на старите топлоуреди с нови. Сроковете изглеждат далеч във времето, но е необходимо да се проведат прозрачни и конкурентни тръжни процедури за избор на изпълнители, да се приемат заявленията, следва обработка и проверка на заявените обстоятелства“, уточни министър Росица Карамфилова. Общините трябва да разработят критерии за прием на кандидатстващите домакинства, както и да организират комуникационни кампании на местно ниво.

Тя подчерта, че ще се действа проактивно, многофакторно, като няма да се разчита единствено на активността от страна на общината. Ще бъде оказвано съдействие както по подготвянето на проектното предложение, така и на база опита и научените уроци от предишната програма – точно там, където извършените верификации показват пропуски. 

„Освен това трябва да сме убедени, че най-добрите уреди, с най-висок клас, с достатъчна гаранция, ще достигнат до домовете на хората. Не говорим само за едно кратковременно решение, което да доведе до повишаване на качеството на атмосферния въздух. Нашата цел е да се осигури устойчивост на резултатите и те да са добри и за бъдещ дълъг период“, каза още министър Карамфилова.

В момента по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." се изпълняват проекти за над 700 млн. лв., насочени към мерки за подобряване на КАВ. Близо 130 млн. лв. е подкрепата за пилотни проекти в 8 общини за подмяна на високоемисионните печки на твърдо гориво с отопление на електричество, газ, пелети или свързване на местните топлофикационни мрежи. В допълнение над 105 млн. лв. ще бъдат предоставени за зелени мерки в градска среда на тези 21 общини чрез новата Програма „Околна среда" 2021-2027.

„Въпреки че Съдът на ЕС отхвърли като недопустим иска на Европейската комисия срещу България за финансови санкции за качеството на атмосферния въздух, ние продължаваме да фокусираме усилията си за подобряването на качеството на атмосферния въздух“, каза зам.-министър Ренета Колева и обясни, че решението на съда страната ни да не плаща санкции, е в резултат на мерките, които се предприемат активно. Тя припомни, че част от заложените мерки в Националния план за КАВ 2018-2024, които включват законодателни промени, дадоха възможност на местната власт да предприеме мерки за внедряване на екологосъобразни уреди в домакинствата, както и въвеждане на т.нар. нискоемисионни зони.

Ръководителят на управляващия орган на програмата Галина Симеонова обясни, че предефинираните осем общини, които при „Оперативна програма 2014-2020“ са с високо ниво на регистрирани норми на замърсяване, и към настоящия момент изпълняват проектите си. „За да сме сигурни, за да разгърнем и адресираме действията си към целите за по-чист въздух, за избягване на санкции по наказателната процедура, погледнахме данните за общините в период за пет години, в които има нарушено КАВ. Така списъкът нарасна с още 13 общини и днес са предефинирани 21 общини, които ще могат да кандидатстват по двете процедури от днес“, каза Симеонова. Тя обясни, че вече са проведени срещи с всички 21 общини, дадени са им предварителни указания. Преди отварянето на процедурата са изпратени условията за кандидатстване и изпълнение.

„Очакваме всички общини да кандидатстват. Дали ще успеят да съставят проектни предложения, зависи и от желанието, което са заявили жителите им“, добави тя и увери, че активната комуникация и съдействие на местната власт ще продължат, за да се гарантира плавно изпълнение на процедурите и постигане на заложените индикатори. 

Процедура "За по-чист въздух!" и всички документи, необходими за кандидатстване, може да видите тук.

Процедура "За по-чист въздух!"(2) и всички документи, необходими за кандидатстване, може да видите тук.