Проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

Управляващият орган на Програма „Околна среда “ 2021-2027 публикува проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ и пакет приложими документи към тях по процедура BG16FFPR003-2.001 „Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции“ на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“.

Процедурата е публикувана за обществено обсъждане и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)“, „Процедури за обществено обсъждане“.

Проектът на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ и пакетът документи може да видите тук.