Бургас откри най-модерната инсталация за биоразградими отпадъци

Проектът е финансиран по ОП “Околна среда 2014-2020 г.” и обслужва общините Бургас, Несебър и Поморие.

В Бургас заработи новата анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци. Проектът е на обща стойност 47 млн. лв., от които над 25 млн. лв. са осигурени от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. На церемонията по откриване присъстваха членовете на Комитета за наблюдение на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. и представители на Европейската комисия. Посещението беше част от официалната програма на двудневния форум, който се проведе в Бургас.

Модерното съоръжение разполага с капацитет за преработка на над 30 000 тона отпадъци годишно. Състои от 8 биореактора, система за биогаз, газово хранилище друго съвременно оборудване. Избраният метод за анаеробната инсталация е суха метанизация. В рамките на проекта е изградена инсталация за компостиране с 6 тунела. Съоръжението е оборудвано със системи за ефективно управление на процеса на ферментация. 

Проектът постига максимална енергийна ефективност чрез когенерационна система, която едновременно произвежда електроенергия и полезна топлинна енергия от биогаза, който се отделя при преработката на отпадъците. “Искам да благодаря на всички, които се заеха да изпълнят тази невъзможна задача. Екипите, които ръководеха и изпълняваха този проект, проявиха изключителна гъвкавост и търпение. Направихме всички възможни компромиси, за да не се пропилеят средствата на Европейския съюз. Това е първата в България инсталация, която работи на принципа на суха метанизация. Това е технологията с най-висока ефективност и най-щадяща към околната среда“, коментира кметът на Бургас и домакин на събитието Димитър Николов.

Проектът включва и основна инфраструктура в подкрепа на съоръженията за управление на отпадъците като пътища, възможности за доставки и канализационни тръби. Създадена е обща система за разделно събирани биоразградими отпадъци, която включва 10 камиона за събиране на отпадъци и два товарача, както и мрежа от 11 315 контейнери, стратегически разположени на територията на общините Бургас, Несебър и Поморие. “Изграждането на инсталацията е само една част от системата, която Община Бургас разработва. Системата е цялостна, състои се от чисто нови контейнери и съответни превозни средства, които ще ги обслужват. Най-важното, което постигаме с този е проект, е формирането на съзнание, че биоразградимите отпадъци следва да бъдат разделно събирани в мястото на тяхното генериране – в нашите домове. Това е първата стъпка в правилната посока", заяви Галина Симеонова - ръководител на Управляващия орган на ОПОС. 

Сред официалните гости на събитието бяха представители на Европейската комисия. „Поздравявам всички, които участваха в реализирането на този проект. Благодаря ви за усилията и за дългосрочния ви ангажимент не само за здравето и благоденствието на хората от региона, но и за това, че България е вече една стъпка по-близо до постигането на една по-умна и устойчива система за управление на отпадъците. Създаването на тази анаеробна инсталация е преход към една по-зелена Европа, към която сме поели ангажимент. Тази инвестиция напълно отговаря на политиката за отпадъците на Европейския съюз“, отбеляза Агнес Монфре - ръководител на отдел „България, Унгария и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

Новата анаеробна инсталация в Бургас разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците, като функционира на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан. От полученият биогаз се очаква да бъде получавана около 5 млн. kWh/y (киловатчаса годишно) електрическа енергия. 

След церемонията по откриване на новото съоръжение за преработка на отпадъци, членовете на КН и представители на Европейската комисия посетиха модернизирания автопарк на Бургас. Със средства по ОПОС 2014-2020 г. са закупени 56 електрически автобуса и е изградена инфраструктура със зарядни станции, които обслужват екологичните превозни средства. Освен значителния принос за намаляване на праховото и шумово замърсяване в градската среда, новите транспортни средства предлагат комфортно пътуване за гражданите и гостите на Бургас.

Посещението в Бургас приключи с проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) - Културно-образователен център за съвременно изкуство и осъвременената Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“. Това е най-голямата обществена библиотека в Югоизточна България. Центърът предоставя достъп до културни инициативи, поднесени в привлекателни условия с помощта на внедрени модерни технологии. Тази година проектът на ОПРР получи специалната награда на публиката в ежегодния конкурс REGIOSTARS на Европейската комисия.