Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., изменена с решение за изпълнение на ЕК от 07 декември 2023 г.

С Решение № C (2023) 8696 от 07 декември 2023 г. Европейската комисия одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата. Осигурява се възможност за насочване на освободен финансов ресурс по програмата за подкрепа на малки и средни предприятия, особено засегнати от прекомерно високите цени на електроенергия в резултат от военната агресия на Русия срещу Украйна. По този начин се подкрепят националните мерки за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия.

Прикачен файл Size
изменение на ОПОС 2014-2020г. 657.76 KB