ОП "Околна среда 2014-2020 г." публикува анализ на нередностите в областта на обществените поръчки

С цел предотвратяване на нередности при кандидатстване и възлагане на обществени поръчки, Управляващият орган на ОП "Околна среда 2014-2020 г." публикува анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020.

Анализът ще позволи да се подпомогнат всички участници в системата за управление и контрол за постигане на еднакво разбиране относно съдържанието на нередностите за ограничителни изисквания съобразно подхода на одиторите от Европейската комисия и Одитния орган, както и за предприемане на мерки за избягване на подобни нередности.

Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения може да видите тук.