Указания относно документите от досиетата на обществените поръчки, подлежащи на контрол за законосъобразност

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. публикува Указания относно документите, които следва да съдържат досиетата на обществените поръчки, подлежащи на контрол за законосъобразност от страна на Управляващия орган на програмата.

Указанията може да видите тук.