Започна реконструкцията на пречиствателна станция за общините Плевен и Долна Митрополия

Започна реконструкцията на обща пречиствателна станция за общините Плевен и Долна Митрополия. Това е най-мащабният обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Изпълнението на дейностите включва реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата и по линията за третиране на утайките, както и изграждане на довеждаща техническа инфраструктура.
Реализацията на този мащабен проект ще допринесе за устойчивото развитие на района и ще създаде по-добри условия на живот за 130 хил. жители.

Общата инвестиция по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” е над 117 млн. лв. ОП „Околна среда“ осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на 88 млн. лв.  Това е първият и единствен в страната партньорски проект между две общини във ВиК сектора през програмен период 2014-2020 г.