Монтана започна изграждането на компостираща инсталация със средства по ОПОС

Главният директор на Оперативна програма "Околна среда" Валерия Калчева участва в церемония "Първа копка" за изграждане на компостираща инсталация за преработка на зелени и биоразградими отпадъци на община Монтана.

Проектът е на стойност над 6,1 милиона лева и предвижда изграждане на компостираща инсталация и доставка на нови контейнери за събиране за зелени и биоразградими отпадъци. Капацитетът на съоръжението е за преработка на 6150 тона годишно. То ще бъде разположено на територията на регионалното депо за неопасни отпадъци в местността "Неделище".

Община Монтана изпълнява и проект за подобряване качеството на атмосферния въздух със същински инвестиционни мерки, адресиращи основния източник на замърсяване на въздуха – битовото отопление.

 

Снимка: 24 Часа