Томислав Дончев откри във Видин пречиствателна станция за отпадъчни води

Заместник министър-председателят Томислав Дончев участва в церемония по откриването във Видин на пречиствателна станция за отпадни води. Той посочи, че инвестицията може да не е от най-видимата, но е една от най-важните, защото е инвестиция в околната среда, въздуха, здравето и живота на всички граждани.

Това е втора фаза на проект "Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин", финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.". В първа фаза на проекта е извършена рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационната мрежа. Общата дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа е 13,42 км., а на рехабилитираната и новоизградена канализационна мрежа – 13,01 км. По реконструираната ВиК мрежа са подменени сградните канализационни и водопроводни отклонения. Реконструирани са две канализационни помпени станции. Във втората фаза на проекта е изцяло завършена и пусната в експлоатация Пречиствателната станция за отпадъчни води - гр. Видин.

Общата стойност на проект "Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Видин - Втора фаза" е 19,5 млн. лв., от които ОПОС осигурява безвъзмездно над 15,6 млн. лв. Инвестицията за двете фази на проекта е близо 70 милиона лева.