Анализ на нередностите, установени от Одитния орган

Управляващият орган на ОП "Околна среда 2014-2020 г." информира бенефициентите по програмата и заинтересованите лица за публикуван Анализ на установените от Одитния орган нередности в областта на обществените поръчки. Анализът отразява резултатите от проверките, извършени през 2018 г. от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) в качеството й на Одитен орган за програмен период 2014-2020 по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Анализът може да бъде видян тук.