Неформално изпращане на първи работен вариант на програма „Околна среда 2021-2027 г." към ЕК