Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 16 юни 2020 г.

Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, изменена с решение за изпълнение на ЕК от 16 юни 2020 г.

С Решение № C(2020) 4105  от 16 юни 2020 г. Европейската комисия официално одобри предложените от Управляващия орган промени в програмата.