В Монтана заработи нова компостираща инсталация, изградена със средства по ОПОС

Компостираща  инсталация за разделно събиране и преработване на зелени и биоразградими отпадъци бе открита днес в Монтана. Новоизграденото съоръжение ще намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общината. Проектът допринася съществено за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в компост.

Изграждането на компостиращата инсталация  се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е близо 6,2 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,4 млн. лв.

Да превръщаме отпадъците в суровина  е изключително важен приоритет на Европейския съюз в този период, заяви на церемонията по откриване Валерия Калчева – главен директор на ГД „Оперативна програма Околна среда” в МОСВ. Тя допълни, че е важно общините да въведат ресурсно ефективни модели на екологично и икономично използване на всички ресурси по най-добрия начин.

Компостиращата инсталация е с капацитет 6150 тона годишно и е разположена на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци, в местността „Неделище“. Оборудвана е с необходимата техника и материали за събиране, разделяне и преработване на биоразградими и зелени отпадъци, така че да бъде произведен висококачествен компост. Съоръжението ще обслужва 25 000 жители.