Трети работен проект на ПОС 2021-2027 г.

През месец октомври 2020 г. е изпратена втора версия на проекта на програма "Околна среда" 2021-2027 г. за съгласуване със службите на Европейската комисия (ЕК). След получени в края на ноември 2020 г. коментари и бележки, през месец декември 2020 г. са проведени технически консултации с представители на ЕК. По време на срещите са обсъдени последващите действия относно степента на отразяване на коментарите в проекта  на ПОС 2021-2027 г. Във връзка с предстоящо неформално изпращане на трети работен вариант на ПОС за преглед от страна на службите на ЕК през м. януари 2021 г., в периода 14-28.01.2021 г. е проведена съгласувателна процедура в рамките на Тематичната работна група. В резултат на процедурата е изготвена трета версия на проекта на ПОС 2021-2027 г.

Прикачен файл Size
Трети работен проект на ПОС 2021-2027 г. 387.39 KB