Доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за периода 15.06.2015-15.06.2018 г.

Доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за периода 15.06.2015-15.06.2018 г.
Прикачен файл Size
Доклад_наблюдение_контрол_I.pdf 639.58 KB