Програма "Околна среда" 2021-2027 г., проект за изпращане в Европейската комисия

В изпълнение на чл. 15, ал. 1 на ПМС № 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда" стартира обществени консултации  на проекта на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (пета версия) преди изпращането му към Европейска комисия.

Достъп до документа се предоставя за период от 30 дни - от  2.11.2021 г. до 2.12.2021 г. - включително, съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г.

Прикачен файл Size
PE 2021-2027_version 5_BG.pdf 1.63 MB