Фонд на фондовете и ЕБВР обявяват покана към банките за участие в гаранционен механизъм за развитие на ВиК сектора в България

Средствата са осигурени от ОП „Околна среда“ 2014-2020

Фонд на фондовете и ЕБВР обявяват покана към банките за изразяване на интерес за участие в гаранционен механизъм, реализиран от Фонд на фондовете и ЕБВР със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".

Цел на гаранционния инструмент е да предостави достъп на допустимите консолидирани ВиК оператори до дългосрочно финансиране за реализация на техните инвестиционни проекти за развитие на ВиК сектора в България.  

Гаранциите ще се издават от ЕБВР на проектно ниво и ще бъдат обезпечени със средства, предоставени от ОП „Околна среда 2014-2020 г." и собствен ресурс на ЕБВР.

ЕБВР ще избере съфинансиращите финансови институции на база на вътрешните си правила и процедури за подбор.

Заинтересованите финансови посредници могат да намерят детайлна информация за инструмента и процеса на кандидатстване на: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/bulgaria-wastewater.html

Крайният срок за кандидатстване е 28 февруари 2019 г.